Władze

W dniu 24 maja 2017, przy  92% frekwencji, 32 uczestników
V Zgromadzenia Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Związku Kolarskiego,
dokonało wyboru władz statutowych na kolejną kadencję.
Prezesem ponownie wybrany został Michał Marszałkowski.
 Pełne składy osobowe wybranych władz w stosownej zakładce.
 
Pierwsze posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
dokonały wyboru osób funkcyjnych poszczególnych organów Związku.
 
Władze  statutowe  Kujawsko-Pomorskiego  Związku Kolarskiego,
wybrane  przez  Walne  Zgromadzenie  Delegatów, na  kadencję  2017-2020
 
Skład  osobowy  Zarządu 
 
Prezes  –  Marszałkowski  Michał
Członkowie: Baliński  Sławomir  –  przedstawiciel  UKS „Copernicus” Toruń
Cegielski  Ryszard  –  przedstawiciel Kolegium sędziów
Dzięcioł  Janusz  –  przedstawiciel ALKS „Stal” Grudziądz 
Szczublewski  Jerzy  –  przedstawiciel ALKS „Stal” Grudziądz
Szyszkowski  Leszek  –  przedstawiciel TKK „Pacific” Toruń
Zalcman  Piotr  –  przedstawiciel klubów rejonu Bydgoszcz
 
Skład  osobowy  Komisji  Rewizyjnej 
 
Klucznik  Krzysztof  –  przedstawiciel  ALKS „Stal” Grudziądz
Krych  Marian  –  przedstawiciel TKK „Pacific” Toruń
Mientki  Marcin  –  przedstawiciel UKS „Copernicus” Toruń