Władze

W dniu 24 maja 2017, przy  92% frekwencji, 32 uczestników V Zgromadzenia Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Związku Kolarskiego,

dokonało wyboru władz statutowych na kolejną kadencję. Prezesem ponownie wybrany został Michał Marszałkowski.

 

Pierwsze posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dokonały wyboru osób funkcyjnych poszczególnych organów Związku.

 

Władze  statutowe  Kujawsko-Pomorskiego  Związku Kolarskiego,

wybrane  przez  Walne  Zgromadzenie  Delegatów, na  kadencję  2017-2020

 

Skład  osobowy  Zarządu 

Prezes  –  Marszałkowski  Michał

Członkowie: Baliński  Sławomir  –  przedstawiciel  UKS „Copernicus” Toruń

Cegielski  Ryszard  –  przedstawiciel Kolegium sędziów

Dzięcioł  Janusz  –  przedstawiciel ALKS „Stal” Grudziądz 

Szczublewski  Jerzy  –  przedstawiciel ALKS „Stal” Grudziądz

Szyszkowski  Leszek  –  przedstawiciel TKK „Pacific” Toruń

Zalcman  Piotr  –  przedstawiciel klubów rejonu Bydgoszcz

 

Skład  osobowy  Komisji  Rewizyjnej 

Klucznik  Krzysztof  –  przedstawiciel  ALKS „Stal” Grudziądz

Krych  Marian  –  przedstawiciel TKK „Pacific” Toruń

Mientki  Marcin  –  przedstawiciel UKS „Copernicus” Toruń