2020

Aktualne zasady bezpieczeństwa w sporcie
obowiązujące do 9 kwietnia 2021 r.

AKTUALNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SPORCIE OBOWIĄZUJĄCE DO 18 KWIETNIA 2021 R.


Zasady działalności w obszarze sportu

 1. Wstrzymuje się działalność:
 • aquaparków,
 • basenów, siłowni, klubów i centrów fitness (z wyłączeniem tych, przeznaczonych dla pacjentów lub członków kadry narodowej polskich związków sportowych)
 • stoków narciarskich
 • obiektów sportowych (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności)
 1. Możliwa jest organizacja współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych jedynie:
 • dla sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
 • bez udziału publiczności;
 • z zachowaniem odpowiednich zasad sanitarnych, takich jak: dezynfekcja szatni, węzłów sanitarnych, urządzeń i sprzętu sportowego, dostępność środków do dezynfekcji rąk, zapewnienie 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi, itd.

Uwaga! Osoby uczestniczące muszą posiadać dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe, międzynarodową federację sportową uznaną przez MKOl albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

 1. Sędziowie, trenerzy oraz osoby wymienione w pkt. 2 nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki podczas współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych.
 2. Możliwe jest indywidualne uprawianie sportu poza obiektami sportowymi z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w miejscach objętych tym obowiązkiem, zachowania odległości miedzy osobami poruszającymi się pieszo oraz liczby uczestników znajdujących się w tym samym miejscu.
 3. Z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski wyłączeni są:
 • zawodnicy, szkoleniowcy, lekarze, fizjoterapeuci lub sędziowie będący uczestnikami międzynarodowych zawodów sportowych organizowanych w Polsce, a także akredytowani na te wydarzenia dziennikarze. Osoby te muszą przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej dokument potwierdzający fakt odbywania się zawodów oraz charakter uczestnictwa, wystawiony przez organizatora zawodów lub dany polski związek sportowy;
 • członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych, członkowie sztabu szkoleniowego, lekarze, fizjoterapeuci i sędziowie sportowi, powracający do Polski ze zgrupowań zagranicznych lub z zawodów międzynarodowych.
 1. Z usług hotelarskich mogą korzystać:
 • zawodnicy, trenerzy i członkowie sztabu szkoleniowego w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego;
 • sędziowie sportowi podczas zawodów oraz osoby przeprowadzające kontrolę antydopingową.

Uwaga! Osoby te muszą posiadać dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe, międzynarodową federację sportową uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, polski związek sportowy, albo Polską Agencję Antydopingową.

źródło www.gov.pl

Informacja ze strony Polskiego Związku Kolarskiego
w sprawie treningów kolarskich

KOMUNIKAT PZKOL W SPRAWIE TRENINGÓW KOLARSKICH

Polski Związek Kolarski informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697) wprowadzono do odwołania czasowe ograniczenia w obszarze działalności związanej ze sportem takie jak:

 • prowadzenie obiektów sportowych,
 • działalność drużyn i klubów sportowych oraz niezależnych sportowców biorących udział głównie w imprezach sportowych na żywo przed publicznością,
 • działalność trenerów sportowych świadczących specjalistyczne usługi dla uczestników imprez i zawodów sportowych,
 • działalność związaną z prowadzeniem hal sportowych i stadionów,
 • pozostałą działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzana imprezami sportowymi, gdzie indziej niesklasyfikowaną

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792)
znosi ograniczenia dla czynności związanych z przygotowaniami kadry narodowej do igrzysk
olimpijskich lub paraolimpijskich prowadzonych w obiektach Centralnego Ośrodka Sportu, a
także ograniczenia działalności prowadzonej między innymi:

 • na stadionach sportowych, boiskach (w tym szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik),
  przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych
  i lotniczych, na otwartych strzelnicach, skoczniach narciarskich, otwartych torach
  łuczniczych, otwartych torach wrotkarskich, otwartych torach rolkowych, otwartych
  skateparkach, otwartych torach gokartowych oraz otwartych torach kolarskich (w tym do
  kolarstwa górskiego), przy czym w tych obiektach może przebywać w tym samym czasie
  nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich
  obsługi,

  Z powyższego wynika zatem, że obecnie nie ma możliwości prowadzenia zorganizowanych treningów kolarskich na szosie lub w lesie, szkolenie można prowadzić wyłącznie na otwartych torach kolarskich (w tym do kolarstwa górskiego) i na stadionach sportowych, przy czym w tych obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi.

źródło www.pzkol.pl